Опубликовано

Кредит готівкою без поручителів в Вiнницi

Банки у Вінниці не належать Українській державі; тому вони не служать інтересам народу, сприяючи зміцненню України і підвищенню матеріального добробуту громадян. Така роль банків випливає з корінних особливостей ладу, законом розвитку якого є неухильне піднесення економіки, що забезпечує безперервне зростання народного споживання. Необхідність та сутність кредиту готівкою без поручителів визначаються умовами і потребами Української держави, всім ходом розширеного відтворення і системою управління підприємствами — господарським розрахунком.

Функція грошей як засобу платежу: в господарстві гроші як засіб платежу, використовуються для погашення різного роду боргових зобов’язань перед кредитною і фінансовою системою і для оплати праці.

У своїй функції платіжного засобу Українські гроші у Вінниці обслуговують кредитні зв’язки; вони функціонують у сфері прямого банківського короткострокового і довгострокового кредиту без поручителів, державного кредиту та вкладних операцій банків і ощадкас, а також при погашенні працівниками податкових зобов’язань, сплату страхових платежів і платежів за громадські послуги. В цій функції гроші є найважливішим знаряддям банківського контролю за ходом виконання планів виробництва і обігу товарів, сприяючи впровадженню і зміцнення господарського розрахунку. Встановлюючи розміри і строки позичок згідно з виконанням підприємствами господарських планів, контролюючи використання грошей за їх прямим призначенням, державний банк використовує Українські гроші в їхній функції платіжного засобу для активного впливу на підприємства з метою виконання та перевиконання ними поставлених планів.

У грошах знаходять своє вираження всі елементи собівартості продукції підприємств (амортизація основних фондів, витрати на сировину, паливо, матеріали, робочу силу тощо), а також вартість додаткового продукту, що реалізується головним чином у вигляді прибутку і податку з обороту. Таким чином, доцільно брати кредити готівкою без поручителів на придбання автомобіля, кредит на відкриття власної справи або кредит на власні потреби у Вінниці, речі які за тих чи інших обставин немає можливості придбати відразу. У цьому полягає одна з основних переваг системи грошового обігу.